Terugblik 2018

De vijf­de edi­tie van Mixed Emo­tions Live zit er weer op! Vin­den wij eigen­lijk best jam­mer. Maar we zijn wel weer erg blij met het resul­taat; een hele­boel enthou­si­as­te mar­­com-pro­fes­sion­als bij elka­ar die het vak een warm hart toe­ dra­gen! Bek­ijk hieron­der de foto’s!