Presentaties 2022

Wat was het weer mooi! Maar je hebt nooit alle sprek­ers kun­nen zien natu­urlijk. Deze top­sprek­ers kon­den hun pre­sen­tatie met jul­lie delen. Geni­et nog even na! 

Foto’s en de epis­che after­movie vol­gen snel.