Over Mixed Emotions Live

Mixed Emo­tions live is hét inspi­ratiefes­ti­val met korte krachtige sessies over alles wat de heden­daagse mar­com-pro­fes­sion­al wil weten! Over trends als duurza­amheid, pod­casts, nft’s en neu­ro­mar­ket­ing. En met merken waar je je vingers bij aflikt. Wat dacht je van Cen­traal Beheer, LIN­DA. en Fairphone?

Een dag bomvol inspi­ratie en prikkels 

Tij­dens Mixed Emo­tions Live voelt elke mar­com-pro­fes­sion­al zich als een kind in een snoep­winkel. Met zo veel ver­schil­lende sprek­ers en inspi­ratie, moeten er kei­harde keuzes gemaakt wor­den, want je kan niet over­al bij zijn. Ook tij­dens deze zevende edi­tie komen er ontzettend veel gave onder­w­er­pen aan bod. Benieuwd wie erbij zijn? Check de line-up hier.

En juist om ook de mar­com-pro­fes­sion­als uit het oost­en en mid­den van het land aan te spreken, kiezen wij al zeven jaar voor filmthe­ater Gigant in Apel­doorn. Waar wij de dag vullen met toffe sprek­ers met krachtige sessies over een onder­w­erp waar ze hele­maal vol van zijn. Dus geen elle­lange Pow­er­Point­p­re­sen­taties, maar een bak aan inspi­ratie. En ben je effe toe aan wat anders? Wij zor­gen ook voor fijne muziek om tussendoor van te geni­eten, lekkere snacks en natu­urlijk een heer­lijk relaxed sfeert­je! Dat kan natu­urlijk ook niet anders op een locatie als deze. 

Wij zijn nog aan het nage­ni­eten van de edi­tie van 2022. Stay tuned voor meer infor­matie voor 2023

Locatie

Route
Kom je lopend, met de fiets, auto of open­baar ver­vo­er? Plan je route hier.

Park­eren
Je kan je auto park­eren in de par­keer­garage Muse­um Cen­trum.

MELIVE IS EEN INITIATIEF VAN