Over Mixed Emotions Live

Mixed Emo­tions Live is hét inspi­ratiefes­ti­val voor mar­com-pro­fes­sion­als met trends, réclame, kun­st, muziek, food, mar­ket­ing, inter­ac­tie en duurza­amheid. Geor­gan­iseerd door Emo­tion en een hele­boel fijne partners.

Eén grote speel­tu­in
Mixed Emo­tions Live is als een speel­tu­in voor vakid­ioten. De groot­ste van Ned­er­land nog wel. Zes jaar gele­den ontstaan vanu­it het idee dat bestaande mar­com even­e­menten nooit écht span­nend zijn en zich vaak in de Rand­stad afspe­len. Daarom is Mixed Emo­tions Live een echt fes­ti­val. Geen gort­droge Pow­er­Point­p­re­sen­taties, maar korte, krachtige inspi­ratiesessies van mok­ervette sprek­ers en artiesten.

Al vijf keer kozen we voor filmthe­ater Gigant in Apel­doorn als locatie. Juist om de mar­com-pro­fes­sion­als uit het oost­en en mid­den van het land aan te spreken. En een­maal op zo’n fes­ti­val, moet je keuzes mak­en. Want je kunt echt niet bij ieder podi­um zijn. Pit­tige waarheid, dat snap­pen we.

Locatie

Route
Kom je lopend, met de fiets, auto of open­baar ver­vo­er? Plan je route hier.

Park­eren
Je kan je auto park­eren in de par­keer­garage Muse­um Cen­trum.

MELIVE IS EEN INITIATIEF VAN