Ralph Poldervaart en Sander van Duijn

Sto­ry­telling als strate­gie

Sto­ry­telling zet de boel in beweg­ing. Het maakt het abstracte con­creet en het rationele invoel­baar. Vaak wordt het nog inci­den­teel ingezet, voor die ene cam­pagne. In deze work­shop lat­en we zien hoe je sto­ry­telling struc­tureel uitrolt vanu­it de big sto­ry’ van je organ­isatie of merk. En hoe je dat ver­taalt naar ver­haal­li­j­nen voor ver­schil­lende groepen: klanten, de arbei­ds­markt en eigen medewerkers.

De Sto­ry­Dig­gers lat­en zien hoe organ­isaties, groot en klein, deze lessen toepassen. Aan de hand van het Sto­ry­telling Can­vas doe je zelf een vingeroe­fen­ing in het vin­den van je big sto­ry’. Het wordt een span­nende sessie met helden, heldin­nen, mon­sters en magis­che drankjes. Kom ver­haal halen!

Terug naar de line-up