Tom de Bruyne – SUE Amsterdam

Met zoi­ets als con­tent mar­ket­ing ver­geten we vaak dat con­tent meer is dan tac­tiek. Want in de eerste plaats is het vooral om aan­dacht, nieuws­gierigheid en ver­lei­d­ing te kri­j­gen. Vol­gens Tom de Bruyne mag con­tent mar­ket­ing daarom best eens goede seks hebben met cre­ativiteit. Om zo met die nieuwe contentbaby’s het gedrag van je doel­groep te beïn­vloe­den. In zijn pre­sen­tatie deelt hij dé 10 kansen om meer ver­lei­d­ing in je con­tent te stop­pen. Dat wordt pennen!

Tom de Bruyne is mede-oprichter van SUE, een gaaf Ams­ter­dams bureau dat gespe­cialiseerd is in gedrags­beïn­vloed­ing. Om klanten te lat­en kopen of doneren, maar ook om bedri­jf­steams pro­duc­tiev­er en gelukkiger te mak­en. Hier­mee helpen ze onder andere T‑Mobile, Adi­das, Tal­pa, Nationale Post­code Loter­ij en zelfs poli­tieke par­ti­jen. Daar­naast is hij gast­do­cent op de Rot­ter­dam School of Man­age­ment, sprek­er bij TED en verza­melt hij bizarre MKB slogans. 

Terug naar de line-up