




Thibaud van der Steen

Kromme wortels, korte komkommers: voor Bredase smaakmaker Thibaud maakt ’t niks uit, echte schoonheid zit vanbinnen. Daarom gaat hij met zijn No Waste Army de strijd aan tegen voedselverspilling. Samen met producenten maken zij van ‘lelijke’ groente en fruit van de boer een lekker houdbaar product. Die ze in een boodschappenbox stoppen en op een duurzame manier langsbrengen.

Na slechts 8 maan­den, telt het plat­form 12.500 stri­jders, heeft het een plaat­sje in de Food 100 en de Trouw Duurzame 100 veroverd en Het Grote Groene Idee 2023 gewon­nen. Maar Thibaud is nog lang niet klaar: het is een droom om in de toekomst de voed­selketen struc­tureel te veran­deren. Samen staan we sterk, weg­gooien is zonde!’

Het idee voor No Waste Army kwam tot stand omdat Thibaud na een per­soon­lijk dieptepunt vond dat het tijd was voor meer pos­i­tiviteit. Op Mixed Emo­tions Live vertelt hij hoe hij door mensen te helpen, zijn geluk terug heeft gevonden.