The HankFive en Nico Dijkshoorn

De meeste num­mers wor­den geïn­tro­duceerd door een ver­haal van Nico Dijk­shoorn. Zo vertelt hij een uit­ge­brei­de anek­dote over een fic­tieve vriend­schap met Lou Reed, voor­dat hij zijn rock n’ roll inzet. Ken je dat moment, als je met zijn tweeën gaat tanken en er één iemand achterbli­jft in de auto? Als je dan terugloopt naar de auto is dat alti­jd nogal onge­makke­lijk. Je wordt heel bewust van hoe je loopt. Je gaat anders lopen. Lou Reed niet, die liep gewoon alsof er niets aan de hand was.” Er sti­jgt dan ook regel­matig een lach op vanu­it de zaal bij de ver­schei­dene ver­halen over onge­makke­lijke ont­moetin­gen met bik­ers, het ver­dri­et dat schuil­gaat in de Ikea en lang uit het oog ver­loren liefdes.

The HankFive en Nico Dijkshoorn
Youtube plaatst en beheert cookies voor het afspelen van deze video.
Klik hier voor meer informatie
Open de video op youtube.com
Terug naar de line-up