The HankFive en Nico Dijkshoorn

De meeste num­mers wor­den geïn­tro­duceerd door een ver­haal van Nico Dijk­shoorn. Zo vertelt hij een uit­ge­brei­de anek­dote over een fic­tieve vriend­schap met Lou Reed, voor­dat hij zijn rock n’ roll inzet. Ken je dat moment, als je met zijn tweeën gaat tanken en er één iemand achterbli­jft in de auto? Als je dan terugloopt naar de auto is dat alti­jd nogal onge­makke­lijk. Je wordt heel bewust van hoe je loopt. Je gaat anders lopen. Lou Reed niet, die liep gewoon alsof er niets aan de hand was.” Er sti­jgt dan ook regel­matig een lach op vanu­it de zaal bij de ver­schei­dene ver­halen over onge­makke­lijke ont­moetin­gen met bik­ers, het ver­dri­et dat schuil­gaat in de Ikea en lang uit het oog ver­loren liefdes.

Terug naar de line-up