




Stijn Mentrop

Stijn is merkbouwer ten top. Na een carrière bij Unilever, L’Oréal, zijn eigen bedrijf en Philips maakte hij in 2022 de overstap naar de grote gele M. Als Director Marketing & Communications bij McDonald’s heeft hij niet alleen de dagelijkse leiding over alle marketing en communicatie-activiteiten, maar regelt hij met zijn jarenlange ervaring en scherp oog voor doelgroep en tijdsgeest ook de strategische positionering.

Als ver­ant­wo­ordelijke voor het merk McDonald’s in Ned­er­land geeft hij de voorkeur aan cam­pagnes met meer merk en min­der prod­uct en meer aan­dacht voor duurza­amheid. En dat alles per­fect afgestemd op doel­groep. Want dát kan Sti­jn als geen ander.

Op Mixed Emo­tions Live vertelt Sti­jn je alles over zijn werk voor een van de bek­end­ste merken wereld­wi­jd. I’m lovin’ it!