




Stephan van Slooten

Heb je een hbo-opleiding in de richting van marketing gevolgd? Dan komt deze naam je vast bekend voor. Stephan is namelijk auteur van het hbo Basisboek Customer Journey; een inleiding in het vakgebied. Maar schiet nou niet direct in de tentamenstress, want Stephan is nog zoveel meer. Als Managing Partner bij Altuïtion, Nederlands leidende Customer & Employee Experience consultancybureau, maakt hij de emotionele beleving van klanten en medewerkers toegankelijk, tastbaar en toepasbaar.

Altuï­tion biedt inzicht in de onbe­wuste, zachte’​dri­jfv­eren van klanten en prospects, en ver­taalt deze in co-cre­atie in harde resul­tat­en. Voor Altuï­tion was Stephan eerder als Man­ag­er Mar­ket­ing & Com­mu­ni­catie eind­ver­ant­wo­ordelijk voor alle merk- en klant­com­mu­ni­catie incl. de wel­bek­ende Even Apel­doorn bellen’-campagne van Cen­traal Beheer. 

Naast zijn werkza­amhe­den bij Altuï­tion geeft hij les aan diverse oplei­d­ingsin­sti­tuten. Stephan is co-auteur van de man­age­mentbest­sellers De 9+ organ­isatie; van mar­ket­share naar mind­share’​en Klan­thelden® in de 9+ organ­isatie; excelleren in emo­tionele klantbeleving’.

Met zijn sessie Dat doe thuis toch ook niet?’ vertelt hij waarom het wegau­toma­tis­eren van de relatie met bestaande klanten niet per se het beste idee is en laat hij zien hoe je jouw organ­isatie een boost in relatiebouw en resul­tat­en geeft.