Stephan van Slooten

Stephan van Slooten is man­ag­ing part­ner bij Altuï­tion en staat regel­matig op het podi­um als sprek­er. Ook geeft hij les en schreef hij mee aan man­age­mentbest­sellers als De 9+ organ­isatie’ en Klan­thelden® in de 9+ organ­isatie’. En inmid­dels is zijn werk stan­daard onderdeel van het HBO-cur­ricu­lum via het Basis­boek Cus­tomer Jour­ney; een inlei­d­ing in het vakgebied’.

Op Mixed Emo­tions Live vertelt Stephan over de laat­ste trends en ontwik­kelin­gen op het gebied van cus­tomer en employ­ee expe­ri­ence. Hoe mak­en organ­isaties de stap naar vol­wassen­heid in cus­tomer cen­tric­i­ty? Wat zijn hun ken­merken en suc­ces­fac­toren en hoe organ­is­eren win­nende organ­isaties data-dri­ven cus­tomer jour­ney management?

Door in te spe­len op de belev­ing en diepe behoeften van klanten en medew­erk­ers wor­den onbe­wuste verwachtin­gen regel­matig overtrof­fen met 9+ ervarin­gen die emo­tion­eel rak­en. Daar draait het om bij Altuï­tion. Wie wil daar nu niet meer van weten?


Terug naar de line-up