Sid de Koning – Het PR Bureau

Het PR denken en doen is steeds vak­er bewust en onbe­wust het start­punt voor effec­tieve en suc­cesvolle cam­pagnes. In een tijd waar vertrouwen heeft plaatst gemaakt voor wantrouwen. Waar doel­groepen plaats hebben gemaakt voor het indi­vidu. En ingekochte aan­dacht achter adblock­ers verd­wi­jnt, moeten merken en organ­isaties de aan­dacht meer dan ooit eerlijk en oprecht ver­di­enen. PR baas Sid de Kon­ing deelt z’n Earned First aan­pak, een effec­tieve meth­ode en start­punt voor het ontwikke­len van deel­bare en verbindende campagnes. 

Sid is Strat­e­gy Direc­tor bij Het PR Bureau in Ams­ter­dam. En dat doet hij goed. Ze noe­men hem niet voor niets een wan­de­lende Wikipedia. Hij tilt cre­atie, strate­gie en tech­niek samen naar een hoger lev­el voor merken als Spo­ti­fy, Stokke en Zil­v­eren Kruis. Kom maar op met die talk!

Terug naar de line-up