




Sascha Becker

Happy employees = happy customers. Sascha heeft deze professionele tegenhanger van happy wife, happy life totaal eigen gemaakt. Als Managing Director van communicatie-adviesbureau PROOF en auteur van ‘De Employee Journey – Creëer een optimale employee experience', helpt hij organisaties in binnen- en buitenland met het winnen van ‘the war for talent’. En dat gaat best aardig. In 2020 werd hij zelfs uitgeroepen tot Communicatieman van het jaar!

Van werv­ing tot het organ­is­eren van alum­ni-activiteit­en: de Employ­er jour­ney is een sig­nif­i­cant onderdeel van je bedri­jfsvo­er­ing en kent geen eind­punt. Toch is het een ondergeschoven kind­je voor veel organ­isaties. Onbe­gri­jpelijk, vin­dt Sascha. Hij weet hoeveel een sterk werkgev­ersmerk kan beteke­nen. En dat weten zijn klanten (lees: CBR, Volks­bank, Uni­vé, Rand­stad, ASML en velen anderen) onder­tussen ook. 

Op Mixed Emo­tions Live predikt hij de waarde van een goed werkgev­ersmerk en neemt hij je mee langs een ideaal gem­an­agede employ­er journey.