Karen van der Kruit & Sid de Koning

Karen van der Kruit en Sid de Kon­ing zijn account direc­tor en strat­e­gy direc­tor bij HAGENS, een onafhanke­lijk en strate­gisch PR-bureau. Zij ontwikke­len ver­halen die mensen willen doorvertellen. Die ver­halen zijn alti­jd anders, het uit­gangspunt is alti­jd het­zelfde: de mens. HAGENS werkt onder andere voor ABN Amro, Omroep Zwart en Spotify

Terug naar de line-up