Ronen Wolf - 5PM

Merken lat­en kansen liggen met Youtube. Ten­min­ste, als ze het bli­jven zien als adver­ten­tiekanaal. Dat vin­dt Ronen Wolf en hij kan het weten als één van eersten die Youtube inzette voor merken. YouTube is namelijk ook de tweede groot­ste zoek­ma­chine ter wereld. Alleen al in Ned­er­land zoeken dagelijks hon­derd­duizen­den mensen bin­nen het video­plat­form naar video’s. Hoe gebruik je deze data om te weten welke con­tent je moet mak­en? Hoe zorg je er ver­vol­gens voor dat jouw video bove­naan ver­schi­jnt in YouTube? En hoe werkt het algo­ritme pre­cies? Ronen Wolf van 5PM neemt je mee in de won­dere wereld die Youtube heet. 

Ronen Wolf is mede-eige­naar van 5PM en één van de eersten in de markt die YouTube als con­tent­mar­ket­ing plat­form inzette voor merken. Daar­naast is hij ook één van de mede-oprichters van de Youtube kanalen van RTL MCN, het con­tent­plat­form van bek­ende Ned­er­landse video­mak­ers. Daar­na richtte hij het full ser­vice YouTube & Mar­ket­ing bureau 5PM op om uit­gev­ers en merken te helpen met het suc­cesvol inzetten van YouTube. Want de kansen zijn er, maar hoe pak je ze? 

Terug naar de line-up