Ron Simpson - The Avocado Show

Van klein restau­ran­t­je in Ams­ter­dam naar het gezicht van een inter­na­tionale mil­jar­den indus­trie. Dat is food start­up The Avo­ca­do Show. Met ruim 100.000 vol­gers, 70 fran­chise aan­vra­gen voor hun restau­rant en elke dag rijen voor de deur. In een jaar tijd, alle­maal gratis. Hoe dan? Dat vertelt oprichter Ron Simp­son je met passie en humor op Mixed Emo­tions Live. Reken op een bak vol tips en marketingstrategieën!

Ron Simp­son heeft goud in zijn han­den én in zijn hoofd. Al in zijn tiener­jaren ont­dek­te hij zijn eigen mar­ket­ing­for­mule om bij elke doel­groep inter­esse op te wekken. De 15 jaren daar­na ging hij daarmee de hele wereld over. Je hebt vast wel iets van hem gezien: van Nike en Red Bull tot Sony en ID&T. Ron zit barstensvol ken­nis en ervar­ing… en die gaat hij delen!

Terug naar de line-up