




Roland van der Vorst

We kunnen al twintig jaar niet meer zonder. We werken ermee, we relaxen ermee, we leven ermee: digitale apparaten. Hun komst heeft heel wat effect op ons denken. Roland weet er alles van. In zijn nieuwste boek ‘Van dichtbij zie je niets: hoe digitalisering ons denken verandert’neemt hij dé communicatierevolutie van onze generatie onder de loep. En jij krijgt op Mixed Emotions Live het allereerste voorproefje.

Dr. Roland van der Vorst is niet alleen auteur, ook is hij Head of Inno­va­tion bij Rabo Car­bon Bank, voor­ma­lig hoogler­aar aan de TU Delft en weke­lijks colum­nist van het Finan­cieele Dag­blad. Tij­dens zijn sessie geeft hij antwo­ord op grootse vra­gen als: Wat is de invloed van dig­i­talis­er­ing op ons denken? En hoe moeten we omgaan met de mogelijke negatieve gevol­gen? Én geeft hij een exclusief inkijk­je in zijn net uit­gekomen boek, die je kan kopen én lat­en signeren op Mixed Emo­tions Live 2023.

Een primeur dus! En een ware eye­open­er van een sessie.