




Rodney van den Hengel

Wat krijg je als een agent en een ouwe boef besluiten dat re-integratie beter, duurzamer en vooral leuker kan? Dan krijg je Heilige Boontjes, en wel het soort waarvan je straffe bakkies troost kan zetten. Bij horecazaak Heilige Boontjes re-integreren jongeren op een duurzame manier. Hier krijgen ze de kans om hun kwetsbaarheid om te zetten in kracht en hun leven weer inhoud en zin te geven. Rodney startte Heilige Boontjes in 2015 en hielp (samen met zijn compagnon) al meer dan 120 kwetsbare jongeren!

De meeste mensen zien deze jon­geren als kansloos, Rod­ney als kan­srijk. Samen doen ze alles: bran­den en schenken van de eigen koffie, lekker koken en pil­sjes tap­pen. Alles duurza­am, goed en lekker. Op alle andere plaat­sen zouden ze dit bij­zon­der noe­men. In Rot­ter­dam noe­men ze dit gewoon. 

Heilige Boon­t­jes maakt van de beste en eerlijk­ste koffiebo­nen koffie. Boer én barista kri­j­gen een kans. Niet omdat Rod­ney en zijn collega’s heilig zijn, maar omdat ze geloven in een samen­lev­ing waarin iedereen zo’n kans én een heer­lijk bakkie koffie verdient.