Rik ten Wolde

Hoe word je als fam­i­liebedri­jf en soft­ware­mak­er uit het dorp Leus­den zow­el Ned­er­lands als Europees werkgev­er van het jaar?

Rik neemt je mee in de case van AFAS Soft­ware. Hoe zet je een sterke bedri­jf­s­cul­tu­ur in voor je employ­er brand­ing? En welke rol spe­len de 650 medew­erk­ers in de strate­gis­che (marketing)doelstellingen van AFAS? Tij­dens deze sessie kri­jg je je prak­tis­che tips en voor­beelden van de samen­werk­ing tussen mar­ket­ing en de enige HR-medew­erk­er van AFAS.

Terug naar de line-up