




Rens Drost

Wil je online gezien worden? Dan moet je bij Rens zijn. Hij is spe­cial­ist op het gebied van het max­i­malis­eren van de online zicht­baarheid van merken en het lat­en groeien van (online) omzet. Dat heeft hij bewezen bij mode­merk Only for Men en nu gebruikt hij zijn feil­loze roadmap en opti­mal­isatieplan als free­lancer bij o.a. Car­petright Fashioncheque en PLNTS​.com.

Naast zijn free­lancewerkza­amhe­den is Rens ook als bestu­urslid ver­bon­den aan Mar­ket­ing­Minds, een verenig­ing van 80 mar­ke­teers die vijf keer per jaar samenkomen om ken­nis te delen en te leren van mar­keting­ex­perts. Hier­mee zorgt hij ervoor dat ie alti­jd, over­al van op de hoogte is. Niks ont­gaat hem!

En jou straks ook niet, want op Mixed Emo­tions Live komt Rens vertellen hoe ook jij jouw online merk vleugels geeft.