




Rens Drost

Move over kattenvrouwtjes. Want de wereld van ‘plantgekkies’ lijkt alleen maar groter worden. En als freelance Marketing & E-commerce Manager weet Rens precies hoe een bedrijf als PLNTS.com daar optimaal van profiteert. Het bedrijf begon als plantenkweker, maar is na een bijzondere reis uitgegroeid tot een internationale retailer. Rens zit er helemaal op z’n stekkie en vertelt, nuchter als hij is, alles over zijn online aanpak.

Rens is spe­cial­ist op het gebied van het max­i­malis­eren van de online zicht­baarheid van merken en het lat­en groeien van (online) omzet. Dat heeft hij bewezen bij mode­merk Only for Men en nu gebruikt hij zijn feil­loze roadmap en opti­mal­isatieplan als free­lancer bij o.a. Car­petright en PLNTS​.com. Daar­naast is hij bestu­urslid bij MarketingMinds.

Kom erachter hoe het mogelijk is dat PLNTS​.com bin­nen vijf jaar twee branchegenoten over­nam en plant­gekkies’ in zo’n 27 lan­den aan zich heeft weten te binden.