




Rachel Rothengatter

Human Resource Management stoffig? Dacht ’t niet. In ieder geval niet als ’t aan Rachel ligt. Zij ziet HRM niet als ‘onderhoud van menselijk kapitaal als noodzakelijk kostenpost’ (gaap), maar als de inzet en verankering van positieve energie op organisatieniveau. Simpel gezegd: investeren in mensen is geen kostenpost, maar een ontwikkeling van je concurrerend vermogen.

Met haar inter­ac­tieve lez­ing De Flow Expe­ri­ence’ laat ze zien, horen en voe­len wat flow is en hoe jij je eigen flow kunt activ­eren. Zodat jij niet alleen met frisse energie naar het werk gaat, maar ook met een bak energie weer naar huis rijdt. 

Leer in de flow komen en laat je inspir­eren door deze vernieuwde blik van HRM-goeroe: Rachel Rothengatter!