Nienke Groenewoud & Matthijs Algra

Nienke Groe­newoud – Senior Communicatieadviseur

Zon­der bli­je medew­erk­ers, geen bli­je klanten. Zij snapt t als geen ander. Als senior com­mu­ni­catiead­viseur van Cen­traal Beheer richt Nienke zij zich vooral op interne com­mu­ni­catie. Ze verbindt medew­erk­ers door alle lagen van de organ­isatie heen. Met het sterke merk en de geza­men­lijke ambitie als groot­ste inspi­ratiebron. Door coro­na en nu het hybride werken zag zij de toegevoegde waarde en impact van interne com­mu­ni­catie in snel tem­po veran­deren. Ze zag kansen. En ze pak­te ze. Met écht betrokken en bevlo­gen medew­erk­ers als prachtig resultaat.

Matthi­js Algra – Com­mu­ni­catiespe­cial­ist Bli­je Klanten

Van meest klantvrien­delijke verzek­er­aar naar meest geliefde dien­stver­len­er. Da’s de beweg­ing die Cen­traal Beheer aan het mak­en is. Eén van de dri­jvende kracht­en? Deze man. Als com­mu­ni­catiespe­cial­ist en con­tent­cre­atief is hij dagelijks bezig om van zijn collega’s écht betrokken en bevlo­gen medew­erk­ers te mak­en, nóg meer dan ze al zijn. Want ook hij snapt: zon­der bli­je medew­erk­ers, geen bli­je klanten. Hoe hij dat doet? Onder andere met #cbtv, waar hij ein­dredac­teur en pre­sen­ta­tor van is.

CASE CEN­TRAAL BEHEER: #CBTV

We hebben het lang moeten mis­sen: De gevulde koeken bij een ver­jaardag, de praat­jes bij de koffieau­tomaat, de afschei­ds­bor­rels. Het gevoel ergens bij te horen. Medew­erk­ers zijn door coro­na let­ter­lijk en figu­urlijk op grotere afs­tand van de organ­isatie komen te staan. Ook nu, nu we niet meer hele­maal thuiswerken maar hybride, is de afs­tand nog steeds grot­er dan voorheen.

De impact van hybride werken op de interne com­mu­ni­catie is groot. Maar aan cre­ativiteit bij Cen­traal Beheer geen gebrek. Zij ontwikkelden een nieuw for­mat, met als doel: verbinden en betrekken, maar dan net even anders. #cbtv: een weke­lijkse por­tie ver­re­gaande verbind­ing, busi­ness-achtige bevlo­gen­heid en tos­ti­tips. Gemaakt vóór en dóór eigen medew­erk­ers. #cbtv gaat over het gezicht achter de medew­erk­ers en wat hen bezighoudt. Met een lach op je gezicht word je in min­der dan 20 minuten bijgepraat over hoe het in de organ­isatie reilt en zeilt. 

Hoe hebben zij dit aangepakt? Hoe ziet een aflev­er­ing eruit? Hoe komt deze tot stand? Wat zijn de ervarin­gen tot nu toe? En waarom heeft #cbtv ook na coro­na zijn plek in de com­mu­ni­catiemid­de­len­mix behouden? Nienke en Matthi­js prat­en je bij. Tij­dens een unieke live uitzend­ing van #cbtv, spe­ci­aal gemaakt voor Mixed Emo­tions Live! 

Terug naar de line-up