




Nando de Kroon

De wereld een magische plek maken, dat is het ultieme doel van Story Fabrique. In een tijd waarin we bewegen naar een belevingseconomie, helpen Nando en zijn team bedrijven en organisaties beleving beeldend te maken. Story Fabrique biedt belevingsadvies, ontwikkelt creatieve belevingsconcepten en brengt onweerstaanbare karakters tot leven.

Steeds meer bedri­jven bin­nen de vri­jeti­jds­sec­tor investeren in een karak­ter als het gezicht van hun bedri­jf. Maar wat maakt een karak­ter suc­cesvol? En wat zijn de meest voorkomende fouten bij het creëren van een karakter? 

Nan­do vertelt het je op Mixed Emo­tions Live!