Mike Hendrixen – Vertigo 6

Miljoe­nen mensen spe­len dagelijks de voet­bal­game FIFA. Maar hoe lukt het de gamegi­gant om zich ieder jaar weer te overtr­e­f­fen? En wat is ervoor nodig om dat ook aan de hele wereld te lat­en zien? Mike Hen­drix­en zweert bij social media, PR en influ­encers. Met zijn mar­ket­ing & PR bureau Ver­ti­go 6 dom­pelde hij daarom een land­huis om tot heuse #FIFAV­IL­LA, waar hon­der­den Youtu­bers, profvoet­ballers en BN’ers samenkwa­men voor hun favori­ete spel. En daar­voor won hij de Cross Media Award voor het beste cross medi­ale event van 2018

Hij is oprichter van Ver­ti­go 6 en kreeg onlangs de eer om zich het beste nieuwe bureau van Ned­er­land te noe­men. Een mar­ket­ing & PR bureau dat zich focust op jon­geren­com­mu­ni­catie, met klanten als Log­itech, SIXT, Asus en Zig­go. Met 15 jaar ervar­ing heeft Mike veel ervar­ing in de game indus­trie. Zo werk­te hij mee aan ver­schil­lende For­mule 1 games en is hij ver­ant­wo­ordelijk voor de her­po­si­tioner­ing van de leg­en­darische Col­in McRae games.

Terug naar de line-up