




Melle Schellekens

2,3 miljard mensen wereldwijd hebben geen toegang tot veilige en schone toiletten. En ons wc-papier, dat groeit niet zomaar aan de boom. Nee, dat ís de boom! Dagelijks worden er duizenden bomen gekapt zodat wij onze kont kunnen afvegen. Frustrerende feiten he? Dat dacht Melle ook. Daarom kwam hij met een alternatief: The Good Roll.

Melle Schellekens is oprichter en Cre­ative Cap­tain van The Good Roll: mak­ers van 100% Europees gere­cy­cled en bam­boe toi­let­pa­pi­er. Het doel? Naast een duurza­am prod­uct ook een directe maatschap­pelijke bij­drage lev­eren: veilige en schone toi­let­ten voor iedereen! Daarom gaat maar lief­st 50% van hun net­towinst naar de bouw van toi­let­ten in Ghana. Kost wat kost.

Melle komt vertellen over zichzelf, duurza­am poepen, com­mon sense en onderne­mer­schap 3.0. Zet je schrap voor een knap staalt­je zo-kan-het-dus-ook!