Martin de Munnik – Neurensics

Weten wat er in het hoofd van je doel­groep afspeelt. Som­mige mar­ke­teers en com­mu­ni­catie pro­fes­sion­als zouden er een moord voor doen. Dat je daar­voor geen moord hoeft te ple­gen’, bewi­jst neu­ro­mar­ke­teer Mar­tin de Munnik. Met zijn bedri­jf Neuren­sics voerde hij duizen­den hersen­scans uit naar koop­in­ten­ties en die inzicht­en gaat hij met ons delen! Met toffe voor­beelden hoe onze herse­nen op mar­ket­ing rea­geren. Zodat jij jouw mar­ket­ing­cam­pagne nóg beter maakt.

Eén van de meest ervaren neu­ro­mar­ke­teers ter wereld. En zek­er één van de meest inno­vatieve. Dat is Mar­tin de Munnik wel. Want met 60.000 hersen­scans naar koop­in­ten­ties, weet hij inmid­dels als geen ander hoe ons brein werkt. En wat dat betekent voor je mar­ket­ing. Samen met pro­fes­sor Vic­tor Lamme startte hij onder­zoeks­bu­reau Neuren­sics en nam hij een kijk­je in het onder­be­wuste van con­sumenten. En nu heb jij de kans om mee te kijken.

Terug naar de line-up