




Martijn de Vreeze

Dik 30.000 duimpjes en hartjes op LinkedIn, ruim 3 miljoen views, 2 reclamebureaus die afscheid namen van hun gok-klant én 1 gewonnen Esprix. Copywriter Martijn de Vreeze pakte in zijn eentje de handschoen op tegen gokreclame en veranderde daarmee de manier van denken binnen zijn eigen wereldje. Waarom hij de strijd startte? Hij was als jongvolwassene zelf gokverslaafd.

Onder­tussen opereert Mar­ti­jn al jaren als Copy Com­man­do. Hij bedenkt cam­pagnes, schri­jft mess­cherpe tek­sten en heeft een bunker vol awards in alle kleuren eremetaal. In zijn vri­je tijd danst hij hip hop en gaat hij Uno Dos Total Loss als DJ Berry Cuda.

Op Mixed Emo­tions neemt hij je mee in zijn Wed­den dat ik win ver­haal over zijn stri­jd tegen gokreclame. Hoe hij dat gefaseerd aan­pak­te op LinkedIn en vooral wat jij ervan kan leren. Verwacht explosieve cre­ativiteit met inspiratiegevaar.