




Martien Versteeg

Het was ‘the-talk-of-the-town’ begin dit jaar: de rebranding van Center Parcs. En wat je er ook van vond, één ding is zeker: er is over nagedacht. En goed ook. Want bij alles wat Center Parcs Europe doet, houden ze de klant in het achterhoofd. Customers zijn key: of het nou over branding gaat of over de aansturing van de parken. Schuif aan voor een praktisch praatje over een knap staaltje strategie à la Martien!

Mar­tien werkt al 30 jaar in de toeris­tis­che branche. Vanu­it ver­schil­lende com­mer­ciële func­ties was hij ver­ant­wo­ordelijk voor aller­lei strate­gieën. Nu stu­urt hij als All-round Sales Direc­tor de sales- en per­for­mance mar­ket­ing lan­den­teams aan bij Cen­ter Parcs Europe.

Mar­tien vertelt je hoe Cen­ter Parcs met de nieuwe brand iden­ti­ty inspeelt op ver­schil­lende trends en op welke manier test & learn meth­od­es wor­den toegepast aan de hand van prikke­lende praktijkvoorbeelden.