Maron & Melissa - Kantar

Een waarde­vol merk. Wat is dat? En beter nog: hoe word je het? Vol­gens de BrandZ Top 30, jaar­lijks uit­gegeven door mark­ton­der­zoek­bu­reau Kan­tar, bezit­ten zulke waarde­volle merken 5 ker­nele­menten: pur­pose, inno­vatie, com­mu­ni­catie, expe­ri­ence en love. En pre­cies dat maakt ze suc­cesvol. Kan­tar experts Maron en Melis­sa zoomen in op inno­vatie en expe­ri­ence, en hoe deze ele­menten jouw merk waarde­vol mak­en. Ook als deze ele­menten nog hele­maal niet in je DNA zitten.

Het begri­jpen van con­sumentenge­drag, voor Maron van der Krieken is er niets inter­es­san­ter. Niet voor niets werkt ze bij hét wereld­bek­ende mark­ton­der­zoek­bu­reau Kan­tar. Met een achter­grond in behav­iour­al eco­nom­ics, vraagt zij zich voort­durend af waarom mensen doen wat ze doen. En wat ons dri­jft naar het ene merk en niet naar het andere. 

Ver­halengek Melis­sa Vri­jbloed kun je op elk moment van de dag storen met een goed ver­haal. Het lief­st een menselijk ver­haal, want dat is de sleu­tel tot een sterk merk. Met een achter­grond in de jour­nal­istiek en medi­apsy­cholo­gie, helpt ze bij Kan­tar bedri­jven met het begri­jpen van klantver­halen. Van iets’ weten over je klanten, naar ze echt leren ken­nen. Dat maakt sterk.

Leuk weet­je over Kan­tar: meer dan de helft van de onderne­min­gen uit de For­tune Top 500 maakt gebruik van Kan­tar. Want bij Kan­tar begri­jpen ze beter dan wie dan ook hoe mensen denken, zich voe­len, winke­len, stem­men, etc. Daarmee is het een van de meest toon­aangevende bedri­jven ter wereld op het gebied van data, insights en advies.

Terug naar de line-up