Markward van der Mieden

Bedri­jven goed helpen groeien, door posi­tieve impact én winst te mak­en. Dat is hoe Mark­ward bedri­jven als ANWB en Bol​.com helpt. Als geen ander weet hij hoe je sterke merken bouwt, die ook nog eens super betekenisvol zijn. Daarom schreef hij het boek Good Busi­ness’, waarin hij een blauw­druk geeft voor het bouwen van zulke merken. Tij­dens zijn talk laat hij je dan ook alle hoeken zien van de betekenisec­onomie en hoe je daarop inspeelt met je bedrijf.

Mark­ward van der Mieden is een merken­bouw­er in hart en nieren en oprichter van PIT Agency, een bureau gespe­cialiseerd in Employ­er Brand­ing en Cul­tu­ur. Eerder was hij part­ner bij strate­gisch mar­ketingad­vies­bu­reau Busi­ness Open­ers en alge­meen directeur bij Zorgeloosch, één van de snel­st­groeiende bedri­jven van Ned­er­land (FD Gazellen top 100). Mark­ward is tevens auteur van het boek Good Busi­ness’, waarin hij een blauw­druk geeft voor het bouwen van een sterk en betekenisvol merk. Deze maand komt zijn nieuwe boek Groeiver­snellers’ uit.

Terug naar de line-up