Marc Oosterhout – N=5

Merken als Ikea, Star­bucks, Google en Apple zijn Pow­er Brands. Waar zit dat hem in? Vol­gens merkdeskundi­ge Marc Oost­er­hout zit hun grote kracht in mass­clu­siv­i­ty’, exclu­siviteit voor iedereen. Maar hoe vind je dat als merk en hoe posi­tion­eer je jezelf daarmee? Marc heeft tij­dens zijn expert talk 7 onwrik­bare principes van het nieuwe merk­denken voor je. Een bron van inspi­ratie om zelf een Pow­er Brand te worden. 

Hij heeft zijn sporen ruim­schoots ver­di­end in de reclamew­ereld. Als stra­teeg, merkdeskundi­ge en oprichter van reclame­bu­reau N=5 werkt hij voor bedri­jven als NS, KPN, ABN Amro en Telfort. Maar ook als auteur van de boeken 7 onwrik­bare principes van het nieuwe merk­denken’ en De kun­st van het kiezen’. 

Terug naar de line-up