




Lucas Bugter

Lucas heeft passie voor het bouwen van merken op social media, ontwikkelen van (digitale) platformen, het bedenken van online videoformats én voor voetbal. Je kan dus wel zeggen dat hij 5 jaar geleden de transfer van zijn leven maakte toen hij instapte bij 433: de grootste voetbalcommunity ter wereld.

Een beet­je voet­bal­fan kent 433. Als the home of foot­ball’ heeft het plat­form al 115 miljoen fans aan zich weten te binden. Al was dat toen Lucas begon nog hele­maal niet aan de orde. 433 was toen nog een start-up met een hand­jevol mensen in dienst in Ams­ter­dam. Nog lang geen wereld­wi­jd begrip. 

Dus, hoe hebben ze dat in zo’n korte tijd voor elka­ar gebokst? Hoe weten ze elke dag de kijk­er te betrekken bij de con­tent? Hoe wor­den merken hierin ver­w­erkt? En hoe werken de teams samen? 

Busi­ness Devel­op­ment Direc­tor Lucas vertelt je alles over hun win­nende tac­tiek, op Mixed Emo­tions Live!