Lotte Milder

Cre­ative Acad­e­my RED­U­CA­TIONS is er voor iedereen: van de begin­nende mak­er tot de ervaren prof. De stu­den­ten zijn dan ook van alle leefti­j­den. Een heer­lijk bont gezelschap van schoolver­laters, zzp’ers, beter­worders en carriereswitchers. 

Je leert er cre­atief kijken, con­cepten bedenken en jezelf verkopen. RED­U­CA­TIONS is opgericht door film- en ani­mati­es­tu­dio REDRUM en daarmee de eerste inhouse Cre­ative Acad­e­my van Nederland.

Lotte Milder is er docent Sto­ry­telling. Ver­halen vertellen zit haar in het bloed. Maar waar begin je als je wat te vertellen hebt? Wat is de basis van alle ver­halen? En wat zet je doel­groep aan het werk? Tij­dens deze inspi­ratiesessie leer je van haar wat er komt kijken bij het vertellen van een goed ver­haal en hoe je het omzet van idee, naar con­cept, naar visuele uitwerk­ing. Geschikt voor cre­atieve birds die een slag willen mak­en in sto­ry­telling en visuele communicatie.


Terug naar de line-up