




Liza Enebeis

We zijn er maar wat blij mee! Koning der animaties studio Dumbar komt naar Mixed Emotions Live. We kennen dit jaloersmakende bureau uit Rotterdam natuurlijk van verpletterend goed werk voor grote merken als NS, PostNL, Instagram en The Social Hub. En dan van vooral van hun geweldige motion identities. Want merken leven op het scherm. Strikt statisch is geen optie meer. En dus blaast Studio Dumbar merken leven in met kick-ass animaties die van het scherm afspatten.

Op 26 sep­tem­ber kri­j­gen we een uniek kijk­je in de keuken van deze ster­rentent voor merken. Part­ner en Cre­ative Direc­tor Liza Enebeis is direct betrokken bij alle grote pro­jecten en kan je dus alles vertellen over hoe ze die aan­pakken. Daar­naast is ze lid van de raad van toezicht van de Design and Adver­tis­ing Asso­ci­a­tion in het VK, was ze host van een pod­cast over type en design én is ze lid geweest van de pres­tigieuze Alliance Graphique Inter­na­tionale. Poeh, da’s een hoop Engels… Wen er maar aan, want da’s ook de voer­taal van deze sessie. Mis m niet!