




Kees Klomp

Kees was er klaar mee. Werken voor bedrijven die alleen maar bezig zijn met het verrijken van zichzelf. Ook al schaadt het de planeet en de mensheid. Who cares, right? Well, Kees cares. Hij besloot in 2006 dat hij zijn dikke bak marketingkennis alleen nog maar wil inzetten om de wereld te verbeteren. Met succes. Als schrijver, lector, spreker en adviseur is hij een van de grootste aanjagers van de betekeniseconomie in Nederland.

Kees is een hart­stochtelijk aan­jager van een, let op: rad­i­caal inte­graal en inclusief par­a­dig­ma waarin een bal­ans tussen wel­vaart, welz­i­jn en wel­bevin­den cen­traal staat. Een hele mond vol, maar het komt erop neer dat de focus van de economie niet meer moet liggen op groei, maar op welz­i­jn van mensen, dieren en de natu­ur. Niet groeien, maar samen flo­r­eren dus! 

Ga er maar s goed voor zit­ten; deze sessie zet je aan het denken. Zon­der twijfel.