




Kasper Figee

Zeg je Zeeman dan zeg je eenvoudig. Zeeman houdt van eenvoudig. Van gewoon goede basistextiel die voor iedereen toegankelijk is. Geen onnodig dure opsmuk. Wel betaalbare kwaliteit. Zo eenvoudig kan het zijn. Maar de wereld van vandaag is helemaal niet zo eenvoudig. Spullen worden snel afgedankt. En soms geldt dat ook voor mensen. Niet oké. Dus maakt Zeeman zich sterk voor een leefbaar bestaan voor iedereen.

Da’s een grote opgave voor een een­voudi­ge tex­tiel­winkel. Dus veran­deren ze de wereld van dicht­bij. Voor hun klanten, voor de mensen die bij en met ze werken én voor de directe omgev­ing van alle Zee­man-winkels. Hoe? Daar gaat Kasper Figee je alles over vertellen.

Als Team­lead Brand­ing & Cam­paigns vertelt hij je hoe Zee­man in negen jaar tijd is uit­ge­groeid van winkel naar merk met spraak­mak­ende cam­pagnes als Trouwjurk’, Sneak­ers’ en Lucht’. Ook neemt hij je mee in hun huidi­ge focus op transparante com­mu­ni­catie over MVO onder de kap­stok Zuinig’.