Jurjen Jongejan – ISM eCompany

Hoe over­tu­ig je je jouw bezoek­ers met je web­shop? Met wat’ beeld en tekst op een klein scherm? Vol­gens Jur­jen Jonge­jan ligt het antwo­ord in de principes van con­sumentenpsy­cholo­gie, waarmee je de beste con­vert­erende mobiele web­shops bouwt. Hoe dat werkt? Jur­jen Jonge­jan legt het je haarfi­jn uit met praktijkvoorbeelden.

Jur­jen Jonge­jan is best­seller­auteur, senior con­sul­tant en veel­gevraagd sprek­er, bij onder andere Google en Cool­blue. Maar hij is ook gewoon onderne­mer, bij ISM eCom­pa­ny, waar hij de online mar­ket­ing & opti­mal­isatie afdel­ing oprichtte. En ook daar draait veel om data en psychologie.

Terug naar de line-up