




Judith Bovelander

In een wereld waar kunst en make-up samenkomen, heeft Judith een heel nieuw genre van creativiteit gecreëerd. Ze schildert namelijk niet op doek, maar op haar eigen gezicht. In haar unieke serie ‘Ode to the artist’ uit ze haar diepgaande bewondering voor ’s werelds grootste kunstenaars en geeft lokaal talent een gezicht. Letterlijk dus.

Cre­ativ­i­ty is con­ta­gious, pass it on.” zei Albert Ein­stein ooit. Dat is het mot­to dat de koers van haar eigen onderne­m­ing, JuDid­Cre­ative, bepaalt. Door haar kun­st te delen met een wereld­wi­jd pub­liek via social media, inspireert Judith anderen om ook hun eigen cre­ativiteit te ontdekken.

Benieuwd naar haar magis­che pro­ces en welke kun­ste­naar ze deze keer in de schi­jn­wer­pers zet? Tij­dens deze edi­tie van Mixed Emo­tions Live, zal ze live een cre­atie op zichzelf tot lev­en wekken!