




Joris Luyendijk

Wat als je nooit gediscrimineerd of uitgesloten wordt? Wat als je nooit ergens voor hoeft te vechten? Kun je dan wel goed meepraten over kansongelijkheid? De vraag stellen, is hem beantwoorden. En toch zijn het vaak deze mensen die de baas blijven spelen in ons land en bepalen hoe we denken over dit soort onderwerpen.

Dat is de spiegel die Joris Luyendijk ons voorhoudt in zijn boek De zeven vinkjes’. Als schri­jver, jour­nal­ist en meester in het duiden, doet hij al jaren onder­zoek naar wat een bevoor­rechte posi­tie zón­der dis­crim­i­natie doet met je zelf­beeld en je opvat­tin­gen over mens en maatschap­pij. Tij­dens Mixed Emo­tions Live deelt hij al zijn belan­grijk­ste inzicht­en met je. En dat gaat diepe indruk mak­en. Gegarandeerd. 

Naast De zeven vinkjes’ schreef Joris veel ander bekroond werk, zoals Het zijn net mensen’ over het con­flict in het Mid­den-Oost­en en Dit kan niet waar zijn’ over de finan­ciële wereld in Lon­den. Hij is onder meer cor­re­spon­dent geweest in het Mid­den-Oost­en en schreef als jour­nal­ist voor o.a. de Volk­skrant, het NRC en The Guardian.