




Joey Scheufler

Dé plek voor viral dansjes en lip syncende-kinderen. Dat kan alleen maar TikTok zijn. Maar inmiddels is de app veel meer dan dat. Joey is de TikTok-expert van Nederland. Regelmatig te zien in de landelijke media, oprichter van Prappers Media en lid van de Reclame Code Commissie. Joey helpt met zijn team bedrijven zoals de Rabobank, Pets Place, Ravensburger, SPAR, Rijksoverheid en Easytoys om actief en succesvol te worden op het meest populaire socialmediaplatform van dit moment.


Meer dan 6 miljoen Ned­er­lan­ders gebruiken de app dagelijks. Onder de 24 jaar is dat vri­jwel iedereen, maar de snelst groeiende groep gebruik­ers is 35+. Prap­pers is op Tik­Tok erg suc­cesvol als pro­du­cent van unieke for­mats. Denk aan een soapserie, com­e­dyserie en kook­tele­visie. For­mats waar­bij de com­bi­natie wordt gemaakt tussen de kwaliteit van tele­visie en de flex­i­biliteit van TikTok.

In een inter­ac­tieve sessie neemt Joey je mee in de wereld van réclame, spon­sor­ing en alle andere vor­men van mar­ket­ing op Tik­Tok. Hoe kun je réclame mak­en op Tik­Tok? Wat mag er? Wat doen anderen? Wat zijn de trends en wat brengt de toekomst? Waarom is íed­ereen influ­encer op Tik­Tok en waarom zijn vol­gers niet belan­grijk? Joey geeft je het antwoord!