




Jeroen van der Most

Met AI, quantum computing en supercomputers maakt Jeroen van der Most unieke, spraakmakende kunstwerken. Dat doet hij als zelfstandig kunstenaar, maar ook voor verschillende organisaties zoals Amnesty Internationaal, Jumbo-Visma en Nike – Footlocker. Vergeet alle creatieve grenzen die je denkt te kennen, want Jeroen laat ze met behulp van de nieuwste technologieën, compleet vervagen.

Zijn werk gaat dan ook niet onopge­merkt, zow­el in de nationale als de inter­na­tionale media. Jeroen heeft het soms gevrees­de AI volledig naar zijn hand gezet. Maar wat betekent Arti­fi­ci­aI Intel­li­gence voor cre­ativiteit en kun­st? Het is een vraag die de gemoed­eren al tij­den bezighoudt. Zek­er in ons werkveld. 

Jeroen deelt zijn visie op dit vraagstuk tij­dens een ver­baz­ing­wekkende reis langs al dat mogelijk is en legt uit hoe hij als kun­ste­naar ver­strikt raak­te in een miljoe­nen mys­terie waarin echt en nep niet meer bestaan.