




Jaap Fris & Niels Moshagen

Van sportexpert, via marketingstrateeg, door naar oprichter van meerdere sociale en duurzame initiatieven: Jaap heeft heel wat verschillende functies gehad voor hij de stoute klompen aantrok en besloot zijn droombaan als boer waar te maken. Nu runt hij samen met zijn compagnon Niels, Erve Kiekebos. Een volledig regeneratieve gemeenschapsboerderij. Een boerderij voor de toekomst.

Samen richt­ten ze vanaf 2016 aller­lei sociale en duurzame ini­ti­atieven op, zoals een onderne­merss­chool voor vluchtelin­gen, een uitrol­baar zon­netapi­jt voor kun­st­grasvelden, een cowork­ing com­mu­ni­ty in Enschede en de Social Impact Day in Over­i­js­sel. Mooie ini­ti­atieven, maar de focus ont­brak. Na vele gesprekken, viel uitein­delijk het kwart­je. Jaap en Niels moesten boer worden. 

Van mar­ke­teer tot boer: Jaap neemt je samen met Niels mee langs hun inspir­erende reis én deelt hun soci­aal duurzame visie. Je hoort het op Mixed Emo­tions Live!