




Ingmar de Lange

Aan je merk bouwen in een digitale wereld? Pff, weggegooid geld! Hier met die kliks en data, dát is waar het om draait. Althans, dat was voor kort het sentiment. Maar merkbouwen is terug van weggeweest en heeft zich aangepast aan het digitale tijdperk. En voor alle ins en outs over het bouwen van een sterk digitaal merk moet je bij Ingmar zijn; he wrote the book on it. Letterlijk.

Ing­mar de Lange is merk­stra­teeg en een voor­lop­er rond merk­bouwen in het dig­i­tale tijd­perk. Zijn boek Sterk Dig­i­taal Merk werd gekozen als het beste mar­ket­ing­boek van 2022 door de PIM Mar­ket­ing Lit­er­atu­ur­pri­js. Hoe kan het ook anders; hij hielp al meer dan 100 merken met hun strate­gie. Hij pub­liceert en spreekt fre­quent en doceert ook nog eens op meerdere belan­grijke mar­ketingo­plei­din­gen, zoals Beeck­esti­jn Busi­ness School. 

Ing­mar weet van wan­ten. Waarom merk­bouwen opeens weer bove­naan de agenda’s van CMO’s staat? Hij heeft het antwo­ord. En dan legt ie direct uit hoe ook jouw merk suc­cesvol wordt in het dig­i­tale tijd­perk. Wat moet je wel doen en wat juist niet? Met de scherpe inzicht­en en effec­tieve tips van Ing­mar kun je gelijk zelf aan de slag. Handig!