Hilde Roothart – TrendsActive

Het lukt ons maar niet om gelukkig te zijn, omdat we gelukkig willen zijn. Dat is de wet van geluk. Lastig wel, maar er liggen ook kansen voor je merk. Tren­don­der­zoek­er Hilde Roothart laat je in haar talk zien hoe je deze wet door­breekt. En geeft je drie manieren waarop je van beteke­nis kunt zijn voor je klanten. Zodat ze een stuk­je dichter­bij hun geluk komen. Klinkt goed toch?

Een grond­leg­ger, een baan­brek­er en een onder­zoek­fanaat met ruim 30 jaar ervar­ing: Hilde Roothart. Ze werkt als tren­don­der­zoek­er bij advies­bu­reau Trend­s­Ac­tive en ver­richt baan­brek­end werk door mar­ke­teers te helpen voor­berei­den op de toekomst. In strate­gie en con­cept. Wie iets weet over onder­zoeken en het ver­tal­en van trends naar merken heeft het waarschi­jn­lijk geleerd van Roothart. 

Terug naar de line-up