




Henry Sign Painter

Je eigen cus­tom poster met daarop het bek­end­ste hand­schrift van Ned­er­land. Dat wil je. Gelukkig komt dé reclame­bord-schri­jver die van zo’n beet­je alle mark­ten thuis is, met zijn mobiele werk­tafel naar Mixed Emo­tions Live! Waar je m live te werk ziet gaan en je een tof, oer-Hol­lands, uit duizen­den herken­baar, one-of-a-kind sou­venirt­je kunt regelen.