Henk Schiffmacher

Tatoeëren is een kun­st. En dat maakt deze held tot een van Ned­er­lands groot­ste kun­ste­naars. Henk Schiff­mach­er heeft zo’n beet­je alle grote arti­esten van deze tijd van een tatoeage voorzien. Som­mige van hen zijn vrien­den voor het lev­en geworden. 

Zoals Antho­ny Kiedis front­man van de Red Hot Chili Pep­pers, voor wie hij ook het art­work heeft ont­wor­pen van Blood Sug­ar Seks Magik. De grote door­braak van de band. Henk en Antho­ny maak­ten ooit samen een reis door de jun­gle van Bor­neo, op zoek naar de oor­sprong van de tatoeage. Een mooi avon­tu­ur, zou je zeggen. Tot ze de tour­guide uit het oog ver­loren, verd­waalden en de reis veran­derde in een lev­ens­bedreigende sur­vival expe­di­tie, die in het teken stond van schurft, bloedzuigers en enorme vloten kakker­lakken. Wat de fuck heb jij met mij gedaan. Ik was bij­na dood”, beet Antho­ny Henk toe. Maar dat is uitein­delijk maar een klein deuk­je gebleken in een verder heel innige vriendschap.

Dit is slechts één van de vele ver­halen die Henk voor je in pet­to heeft. Gewoon in het café van Gigant, op Mixed Emo­tions Live. En om het toch een beet­je infor­matief en leerza­am te houden, neemt hij je ook mee in zijn eigen bij­zon­dere kijk op cre­ativiteit. Over mar­ket­ing lat­en we m maar niks zeggen. Kun jij je betere kroeg­praat voorstellen?

Terug naar de line-up