Hella de Weger – a.s.r.

Ken je die réclame van olifant Ollie en voet­baller van Bron­ck­horst of die waar rap­per Sticks rapt over dit is de tijd van doen’? Dat zijn reclame­cam­pagnes van a.s.r. verzek­erin­gen. Suc­cesvolle cam­pagnes, maar ook cam­pagnes waar weleens iets mis­ging. Merk­man­ag­er Hel­la de Weger vertelt hoe de verzek­er­ings­maatschap­pij zulke posi­tioner­in­gen bedacht, welke keuzes erachter ston­den en welke uitdagin­gen hieruit voortkwamen.

Hel­la is al bij­na heel haar car­rière werkza­am in de (online) mar­ket­ing­w­ereld voor verzek­er­aars. Ze werk­te bij Cen­traal Beheer, Eno en sinds 2015 voor a.s.r. Eerst als lead brand­ing & con­tent, daar­na als head of brand­ing voor het merken­port­fo­lio. Een pow­er woman in verzek­er­ings­land dus. 

Terug naar de line-up