Hans Molenaar

Hans Mole­naar is directeur bij Beeck­esti­jn Busi­ness School. Hij heeft een inter­na­tionale B2B mar­ketingachter­grond en gew­erkt voor o.a. AT&T, NCR, Roy­al Bank of Scot­land en diverse B2B star­tups. Daar­naast is hij voorzit­ter van de Mar­ket­ing Lit­er­atu­ur­pri­js en de Mar­ket­ing Wetenschapsprijs.

B2B organ­isaties zijn bezig met een inhaal­slag t.o.v. B2C op het gebied van dig­i­tale trans­for­matie. Goede dig­i­tale mar­ket­ing is niet meer genoeg, B2B organ­isaties moeten steeds meer (dig­i­tale) waarde toevoe­gen om te kun­nen over­leven. Hoe? Dat kun­nen we afk­ijken van B2B-bedri­jven als Klock­n­er, John Deer, GE en BidFood.

Terug naar de line-up