




Frankey

‘Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up.’ Picasso zei het, Frank de Ruwe aka Frankey leeft ernaar. Hij combineert jeugdige fascinatie met de cultuur van nu en creëert zo speelse street art met een ondeugend randje. Weet je die enorme Lego-Hazes op de Dam nog? Juist ja. Een goed voorbeeld van zijn grootste talent: autonoom ontregelen.

Frankey is designer/​uitvinder/​kunstenaar/​techneut en food criti­cus onder één muts. Met een beleefde glim­lach zoekt hij de rand­jes op om met al zijn skills herken­baar onder­schei­dend werk neer te zetten. Hij woont en werkt in Ams­ter­dam, waar zijn werk niet alleen op straat, maar ook in het Stedelijk Muse­um te bewon­deren is. En ook in de USA, Ital­ië en Duit­s­land kun­nen ze niet meer om zijn werk heen. 

Hou je wel van wat pure, onder­schei­dende kun­st met een dikke vette knipoog? Dan ga jij dit top vinden.