




Erik Kessels

Hij werd door Time Magazine "een visuele tovenaar" genoemd en door Vogue "een moderne antropoloog". Wij noemen ‘m Reclamegod. Als grafisch kunstenaar en Creative Partner of Communications bij KesselsKramer is hij het meesterbrein achter wereldberoemde campagnes voor CitizenM-hotels, The Hans Brinker Budget Hotel, Nike en Diesel, om maar wat te noemen. En als curator en artiest heeft hij ruim 70 bijzonder eigenzinnige fotoboeken gepubliceerd. Oh, en dan is zijn boek Failed It! ook nog eens een internationale bestseller.

Hij heeft samengew­erkt met kun­ste­naars zoals Mar­lene Dumas en Ryuichi Sakamo­to en schri­jft regel­matig redac­tionele stukken voor tal van inter­na­tionale tijd­schriften. Hij heeft lezin­gen gegeven op ver­schil­lende inter­na­tionale design­con­fer­en­ties, van Sin­ga­pore tot Bangkok. Hij heeft les­gegeven aan ver­schil­lende kun­sta­cad­e­mies, ten­toon­stellin­gen gemaakt en samengesteld. In 2010 ontv­ing Kessels de Ams­ter­dam Prize of the Arts, in 2016 werd hij genom­i­neerd voor de Deutsche Börse Pho­tog­ra­phy Prize. Zijn ret­ro­spec­tieve ten­toon­stelling werd getoond in Turi­jn, Boedapest en Düs­sel­dorf, en dit jaar is deze te zien in het MOMA.

Met de sessie: Com­plete Ama­teur, laat Erik je opnieuw ver­liefd wor­den met je ama­teuris­tis­che kant. Door de inner­lijke ama­teur in jezelf naar voren te bren­gen, zul je meer vri­jheid hebben om te exper­i­menteren en je eigen tal­en­ten opnieuw te bekijken.